(0) item
Chị Nguyễn Thị Hoa – Chicago, IL.

"GIA ĐÌNH TÔI SANG CALI CHỈ ĐỂ THĂM CHA"


Gia đình chị Nguyễn Thị Hoa. Hình chụp tại TBDF Studio.
Vào năm 2011 có một đêm tôi nằm mơ Cha vô nhà tôi. Thật sự tôi đạo Phật, nên khi nhìn thấy Cha tôi niệm Phật. Cha bỏ đi. Tôi rất hối tiếc. Tôi biết Cha Diệp lâu rồi qua má chồng. Má chồng tôi có về Tắc Sậy về thăm mộ Cha. Tôi có hai đứa con bị bệnh tự kỷ. Vì cuộc sống sinh nhai, vợ chồng tôi phải đi làm, nhưng không thể làm full-time do phải thay phiên nhau chăm sóc cho con. Vì thế tôi xin làm park-time. Xin hoài mà không được. Rồi tôi tiếp tục cầu nguyện với Cha. Sau đó, tôi gặp được người hướng dẫn và hãng chấp nhận cho tôi làm part-time. Năm 2014 tôi còn nhận được thêm ơn lành Cha ban, tránh khỏi một vụ tai nạn xe cộ, và tìm được hotel trên đường tối khuya và trời mưa khi đi Florida. Trên xe của tôi luôn có hình Cha Diệp, và tôi tin Cha đã luôn đi theo chúng tôi để phù hộ cho chúng tôi. Chúng tôi theo đạo Phật, nhưng rất tin nơi Cha Diệp.
Tôi xem trên Youtube, chương trình Ơn Cha Diệp của TBDF, thấy nhiều người được ơn của Cha quá, nên ghi lại địa chỉ của Hội. Mục đích chuyến đi lần này của gia đình chúng tôi chỉ để đến được Nhà cầu nguyện Cha Diệp của TBDF mà cầu nguyện và cảm tạ những gì Cha đã ban cho chúng tôi. Chúng tôi ở California 9 ngày, ngày nào tôi cũng đến cầu nguyện với Cha thương ban ơn chữa lành cho hai đứa con của tôi. Tôi xem và thấy nhiều người bị cancer mà Cha còn giúp được, thì tôi tin một ngày nào đó hai đứa con của chúng tôi sẽ được bình phục. Kiên trì cầu nguyện thì Cha sẽ giúp.
(Nhân chứng Ơn lành - Tháng 8-2015)