(0) item
Bà Nguyễn Siêng – Garden Grove, CA.

“TÔI ĐẠO PHẬT, NHƯNG XIN GÌ CŨNG ĐƯỢC CHA CHO”

Em rể của tôi bên Anh bị bệnh, ho ra máu, hay bị sảng. Tôi cầu xin Cha, Cha chữa cho, nay em tôi khỏe lại rồi. Gia đình em tôi bên đó cũng nghèo, xin housing hoài chưa được. Mới đây tôi cầu nguyện cho em. Vừa rồi em tôi gọi phone qua báo tin đã được Chính phủ cấp cho housing rồi. Đây là lần thứ hai tôi làm nhân chứng cho Cha. Tôi người đạo Phật, nhưng tin Cha Diệp và xin gì Cha cũng ban cho. Rất cảm tạ ơn Cha.
(Nhân chứng Ơn lành - Tháng 8-2015)
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 77G0M