Skip to main content
(0) item
Cô Phạm Thị Song & Nguyễn Anh Kiệt – Manitoba, Canada

“CHA BAN CHO GIA ĐÌNH TÔI NHIỀU ƠN LÀNH”

Con gái tôi đi định cư theo chồng. Trước đó, cháu đến nhà thờ Tắc sậy để cầu nguyện với Cha Diệp (lúc đó tôi không biết Cha Diệp là ai). Cha thật linh thiêng đã nhận lời con gái tôi, giấy tờ rất suông sẻ, và cháu không phải qua phỏng vấn. Khi cháu sang Canada, tình cờ tôi thấy trong bóp của con gái tôi một tấm hình Cha Trương Bửu Diệp. Tôi liền xin cháu để đi rửa thành tấm hơn mà thờ, dù tôi đạo Phật. Ở chỗ rửa hình, họ nói hình nhỏ quá, phóng ra rất mờ. Tôi đồng ý. Nhưng khi hình được phóng ra thì rõ như in, không mờ tí nào. Ngay cả cô làm hình cũng phải ngạc nhiên.
Con trai tôi bị tâm thần nhẹ. Khi thờ hình Cha, con trai tôi nói:”Mẹ thờ hình ông nào mà sao con thấy ông cứ đi qua đi lại trong nhà mình hoài à.” Tôi khấn với Cha nếu Cha thương thì ban bình an cho gia đình con, cho gia đình con trai, con gái, va cho công chuyện làm ăn của tôi. Hôm nay tôi đến tạ ơn Cha vì Cha đã ban cho gia đình tôi nhiều ơn lành.
Tình cờ xem TV, tôi biết nhiều người chia sẻ ơn lành. Tôi nguyện sang được California để tạ ơn Cha. Nay tôi đã toại nguyện.

(Nhân chứng Ơn Lành - Tháng 9-2015)