(0) item
Cô Stephanie Le – Los Angeles, CA.

“XIN VỚI CHA MỘT TUẦN LÀ TÔI CÓ VIỆC LÀM”

Năm ngoái, công việc của tôi không ổn định. Tôi phải chờ đợi và đi xin việc làm mấy tháng. Rồi tôi đến Văn phòng Cha trên đường Euclid để xin Cha cho tôi có công ăn việc làm tốt. Chỉ một tuần sau khi cầu xin với Cha, tôi tìm được việc làm. Ngoài ra, tôi còn cầu xin Cha ban cho gia đình, con cái được bình an, thì đều được Cha ban cho. Lần nào có dịp xuống Orange County, tôi đều ghé Văn phòng Cha. Khi cầu nguyện với Cha là phải kiên nhẫn. Tôi xin thì được ngay, nhưng nếu chưa được thì đừng nên nản lòng.
(Nhân chứng Ơn lành - Tháng 9-2015)
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 81G0M