(0) item
Trần, Bạch – Ananheim, CA.
"TÔI ĐI THI MẮC LỖI NẶNG MÀ CHA VẪN CHO ĐẬU"
Mấy hôm trước chuẩn bị đi thi bằng nails, tôi lo âu lắm. Trước ngày đi thi, tôi có đến văn phòng Cha Trương Bửu Diệp trên đường Euclid. Lúc đó đã trễ nên văn phòng đóng cửa. Thấy tôi đứng ngoài cầu nguyện, các cô chú ở trong văn phòng đang dọn dẹp để về nhưng đã mở cửa cho tôi vô. Tôi vào bên trong khấn với Cha: “Cha ơi, Cha giúp cho con thi đậu nhe, con thi rớt đã hai lần rồi, cuộc sống khó khăn quá, mà còn thì phải trang trải nhiều thứ lắm, không có bằng thì không ai mướn con làm hết.” Trưa hôm qua đi thi xong, ở khâu cuối cùng tôi mắc lỗi nặng nên nghĩ là mình rớt rồi. Nhưng đến khi người ta đọc tên trao bằng thì lại có tên tôi. Khi đó, tôi bật khóc. Đúng là Cha cứu tôi rồi.

Tôi biết Văn phòng Cha qua một nhân chứng ơn lành khác là chị Lệ Hồng. Đến đây, tôi cảm thấy rất tự tin khi đọc được câu trên quyển sách nơi tượng Cha ngồi “Anh hãy về đi vì lòng tin của anh sẽ cứu anh.” Tuy tôi yếu lòng tin lắm, nhưng vẫn kiên trì cầu xin Cha, khóc với Cha. Tôi có nghe bạn bè ở tiểu bang lạnh xin Cha trúng số, và Cha đã cho. Với tôi, tôi chẳng dám xin Cha điều gì to tát, chỉ xin những gì nhỏ nhỏ thôi. Điều tôi xin đã được, nay tôi chỉ mong sao cho Cha sớm được phong Thánh.
Google AdSense
Copyright 2023 Truong Buu Diep Foundation ®. All rights reserved.
Designed by Sea-Lion 79G0M